Jan Schets

Bestuurslid

Jan en echtgenote Lea werden geboren in Gooik. Ze wonen er nog steeds “met volle goesting”. In 1961 werd hij secretaris van de pas opgerichte VU afdeling en 12 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van N-VA Gooik.

Jan is bijzonder gelukkig en fier nog steeds de enthousiaste verjongende ploeg te kunnen steunen. BHV blijft hem zorgen baren: het was duidelijk een slechte semi-splitsing en het gevaar voor verfransing is reëel gebleken. Daarom moet voor hem N-VA ook in de Koekoekstraat aanwezig zijn. Hij blijft bijzondere aandacht besteden aan het financieel beleid: belastinggelden moeten zorgzaam en op de meest efficiënte wijze besteed te worden.