Wonen

Wonen en bouwen worden steeds duurder in onze gemeente. De jonge gezinnen, de ouderen en alleenstaanden ondervinden de grootste moeite om voor een aanvaardbare prijs een passende woning te huren of te verwerven.

N-VA Gooik wil deze problemen grondig aanpakken. Een strikt gronden- en pandenbeleid moet er toe leiden dat via de gemeente woningen kunnen aangeboden worden aan de meest kwetsbaren onder ons.

Het zorgvuldig en door inspraak gedragen openstellen van woonuitbreidings- en woonreservegebieden moet in de eerste plaats ten goede komen aan de Gooikenaar en zijn kinderen, niet aan diegenen die zich, omwille van het mooie landschap en met investeringsdoelen, bij ons willen vestigen. Waarbij soms geen rekening gehouden wordt met onze taal en leefgewoonten. Zulke keuzes moeten eerst grondig onderzocht worden; welke impact is er voor de buurtbewoners, verkeerslast, verstedelijking, … De keuze dient nadien op een transparante manier gemeld te worden aan alle betrokken partijen.

Nieuws over dit onderwerp

Politiezone doet voortaan beroep op BE-Alert

Politiezone doet voortaan beroep op BE-Alert Op het Politiecollege van 4 februari besloten de burgemeesters en de korpschef van het Pajottenland om de berichten van de Buurtinformatienetwerken (BIN) …