Lokale economie

U kunt er niet naast kijken… De dorpskernen van onze deelgemeenten lopen leeg en dreigen compleet te verloederen. Lokale handel is in deze kernen aan het verdwijnen.

Waarom lopen handelaars weg naar buurgemeenten of moeten ze de deuren sluiten? N-VA Gooik wil een beleid met visie ontwikkelen om de teloorgang van de dorpskernen tegen te gaan via de opmaak van een masterplan, waarbij de Economische Raad en de lokale middenstand nauw betrokken worden.

Op de website van de gemeente moet een digitale wegwijzer worden geïntegreerd, zodat een startende ondernemer op een snelle en doeltreffende wijze kan beschikken over alle nuttige informatie over de opstart van zijn zaak. Ook dient er binnen de administratie een aanspreekpunt te komen om ondernemers met vragen snel en efficiënt te helpen.

De Economische Raad moet logistieke ondersteuning bieden aan de lokale middenstand en moet een volwaardige vertegenwoordiger zijn van alle Gooikse zelfstandigen.