Financiën & Begroting

De financiële toestand van de gemeente komt onder zware druk te staan.

Indien de huidige trend zich verder zet zullen er onontkoombaar belastingverhogingen (personenbelasting, opcentiemen, toeslag KI …) nodig zijn. Onderzoek naar mogelijke besparingsmaatregelen dringt zich dus op.

Daarom ijveren wij voor een grondige en doorgedreven financiële doorlichting. N-VA Gooik pleit voor een zuinig beleid en tegen een belastingsverhoging als “gemakkelijkheidsoplossing” waar alle inwoners van Gooik, en voornamelijk de minstbedeelden, het grootste slachtoffer van zullen zijn.

De weinig rooskleurige toestand van de gemeentekas vraagt om een voorzichtig en doordacht investeringsbeleid waarbij enkel met weldoordachte beslissingen en na grondig overleg en inspraak uw zuurverdiende centen goed besteed kunnen worden. In moeilijke tijden is er nood aan soberheid en moet Gooik bestuurd worden als een bedrijf en niet als een politieke arena.

Door de oprichting van een begrotingscommissie in de schoot van de gemeenteraad kan strikt worden toegezien op het voeren van een evenwichtig financieel beleid.

Grote projecten zoals de aankoop van het oud SATCOM-gebouw op de Kesterheide, het opstarten van een ruilverkaveling, … kan enkel met duidelijk voorafgaand doel voor ogen en na grondige studie over de mogelijke financiële impact ervan.

Nieuws over dit onderwerp

Gooik voert forse belastingverhoging door

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd door de meerderheid. N-VA Gooik stemde tegen. De gemeentelijke …