Nieuws

Op 29 april 2020

Op de gemeenteraad van Gooik van dinsdag 28 april bracht N-VA vijf voorstellen op de agenda om verenigingen en handelaars te ondersteunen na de coronacrisis. Daarbij stelde de partij onder andere voor om de belasting op reclamedrukwerk op te schorten en om het uitleenmateriaal van de gemeente …

Op 17 januari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Bij Ministerieel Besluit van 28 juni 2018 heeft de bevoegde Vlaamse minister de gemeente Gooik gemachtigd om “in het algemeen belang” gronden te onteigenen om zo de Processiestraat te verbreden en van een fietspad te voorzien. Omdat er met een aantal grondeigenaars geen regeling kon worden …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en ruilverkaveling

Op de gemeenteraad van 17 december stond de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening op de agenda. N-VA Gooik merkte echter op dat de samenstellings-procedure niet wettig was en liet de stemming van de agenda halen. De Gecoro verleent adviezen aan de gemeente over …