Sociaal beleid

Als de grootste gemeenschaps- en gezinspartij van Vlaanderen zet de N-VA sterk in op het sociaal weefsel en onze gezinnen. Voldoende kinderopvang, goede scholen, opvoedingsondersteuning, gezondheid: het is allemaal van cruciaal belang voor onze levenskwaliteit.

Door de verstedelijkingsdruk dreigt het tekort aan kinderopvang blijvend te worden. Het gemeentelijk initiatief in Oetingen miste zijn impact omdat er te veel belastingsgeld werd besteed voor te weinig extra opvangplaatsen. N-VA wil een beleid met visie waarbij niet alleen privé-initiatieven worden ondersteund, maar waarbij ook gemeentelijke initiatieven maximaal worden uitgevoerd. Voldoende en betaalbare kinderopvang is voor ons een prioriteit!

De huidige betaalbare voor- en naschoolse opvang moet uitgebreid worden in functie van het resultaat van een onderzoek met betrekking tot de echte noden van de ouders (zaterdagopvang, opvang zieke kinderen,…). Bovendien moeten de kinderen in de opvang de gelegenheid krijgen om onder begeleiding hun huiswerk te maken.

Moet een gemeente haar inwoners vertellen hoe ze moeten bewegen, wat ze moeten eten, hoe ze van het roken moeten afkomen? Een gemeente moet niet in de plaats treden van de tientallen Vlaamse gezondheidsorganisaties- en initiatieven, maar deze informatie bundelen en ter beschikking stellen op de website en via de opmaak van een jaarkalender waarin alle belangrijke evenementen worden opgenomen (vb. dag van de melanoom,…).

Gezondheidspreventie is belangrijk. Daarom wil N-VA Gooik informeren over vaccinaties, screenings van courante kankers, hartproblemen, diabetes …