Onderwijs en scholen

De schoolinfrastructuur is op vele plaatsen verouderd en kost handenvol geld aan energie. De verwarming vliegt er vaak nog door ramen, deuren en daken buiten. Grootse plannen over mogelijke nieuwbouw raken niet van de grond en stranden volgens N-VA Gooik door een tekort aan toekomstvisie. Sinds de onderwijshervorming uit de tachtiger jaren is er nauwelijks een inspanning geleverd om de schoolgebouwen te verfraaien of te moderniseren. Alhoewel het bouwproject voor de nieuwe school van Strijland al op de tekentafel ligt, is er niet nagedacht over het maximaal benutten van deze infrastructuur voor andere doeleinden.

Er moet een forum worden opgericht met de directieverantwoordelijken en oudercomités van alle scholen voor grondig overleg over de toekomst van het onderwijs in Gooik. Het plan dat hieruit voortkomt, moet als leidraad dienen voor het onderwijsbeleid van de komende legislatuur.

De gemeente moet voldoende middelen ter beschikking stellen om de scholen toe te laten alle kinderen optimaal te begeleiden door het samenstellen van zorgkoffers voor de zorgcoördinatoren van de verschillende scholen met educatief spelmateriaal.