Cultuur

N-VA wil verder bouwen aan het goed gestructureerd cultuurbeleid waaraan de cultuurraad de voorbije jaren vorm heeft gegeven. Dit willen we doen door de opmaak van een ambitieuze doelstellingennota in overleg met de bevoegde adviesraad.

Een doorgedreven rekrutering van vrijwilligers moet hierin een prioriteit zijn voor de cultuurraad, want heel wat verenigingen zien bestuursleden verdwijnen en niet meer vervangen worden.

In een ‘Cultuur voor allen’-beleid willen wij meer samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen van cultuur, sport, jeugd en senioren om een volwaardig vrijetijdsbeleid uit te bouwen. Hiervoor dient er een veel bredere en overkoepelende participatie en samenwerking to stand te komen tussen de verschillende adviesraden.

N-VA wil ook werk maken van een beleidsplan toerisme waarin de toeristische troeven rond zachte recreatie in Gooik beter gepromoot en uitgebouwd moeten worden.

Onze gemeente verdient tevens een lokaal beleidsplan over onroerend erfgoed en de oprichting van een erfgoedcommissie in de schoot van de cultuurraad. Dit plan moet het schitterend werk van de Heemkundige Kring nog beter logistiek en financieel ondersteunen.

Nieuws over dit onderwerp

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Vlaanderen. Waar Vlamingen thuis zijn. Waar jij thuis bent. Het land van de koers, van de flandriens en van de leeuwenvlaggen aan de meet. Waar elke kerktoren zijn eigen muziekfestival heeft. Waar …