Politiezone doet voortaan beroep op BE-Alert

Op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wonen

Politiezone doet voortaan beroep op BE-Alert

Op het Politiecollege van 4 februari besloten de burgemeesters en de korpschef van het Pajottenland om de berichten van de Buurtinformatienetwerken (BIN) voortaan via BE-Alert te versturen. Opvallend: de voorzitter van het Politiecollege, Michel Doomst, stemde op 26 februari zo’n voorstel op de Gooikse gemeenteraad nog weg.

De firma die voor de Politiezone Pajottenland de BIN-berichten verstuurde, is onlangs overgenomen. Na onderzoek door de politie besloot het Politiecollege om voortaan gebruik te maken van het nationaal platform BE-Alert, dat een module voorziet specifiek voor BIN-berichten. Op 6 maart werden de gebruikers hiervan op de hoogte gesteld: “Vanaf nu werken we met BE-Alert voor het versturen van onze BIN-berichten”, stond toen te lezen in een testbericht van de lokale politie.

N-VA Gooik legde op 26 februari een soortgelijk voorstel op tafel op de Gooikse gemeenteraad. “Gooik is één van de weinige gemeenten die nog geen gebruik maakt van BE-Alert om de burgers te waarschuwen bij uitzonderlijke situaties”, vertelt N-VA gemeenteraadslid Jason Broodcoorens. “Helaas werd ons voorstel weggestemd, omdat het Schepencollege BE-Alert te duur vindt en omdat het volgens de burgemeester niet mogelijk is om burgers via deze weg te informeren over lokale situaties, zoals bijvoorbeeld wegomleidingen.”

Na navraag bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, dat BE-Alert beheert, blijkt dit echter niet te kloppen. De module om waarschuwingsberichten te versturen biedt volgens de projectbeheerder van BE-Alert de mogelijkheid voor de ingeschreven gemeenten om autonoom te berichten over onder andere vuilnisophaling, wegomleidingen, wielerwedstrijden, … Daarnaast kan BE-Alert wel gekoppeld worden aan het BIN en zelfs aan een gemeentelijke informatieapp.

“We vinden het jammer dat de burgemeester deze informatie verzwegen heeft voor de gemeenteraad en zijn eigen schepencollege”, gaat Jason Broodcoorens verder. “Een van de argumenten die de burgemeester toen aanhaalde om ons voorstel af te keuren, was dat BE-Alert niet te combineren valt met het BIN, terwijl hij wist dat dit wel mogelijk is.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is