Letterbeek

Op 24 februari 2011

Uit Het Nieuwsblad 24/02/11 - Pajottenland
Waterzuiveringsinstallatie Letterbeek verdeelt kartelpartners CD&V en N-VA
24-02-2011 Pag. 53

 

De geplande bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Letterbeek is door CD&V goedgekeurd. Kartelpartner N-VA onthield zich. Omdat:

  • het dossier nog niet volledig is
  • er in de fractie de belofte was om binnen de maand contact met VMM te hebben om alsnog een aansluiting bij Ninove te verkrijgen wat zeker mogelijk is volgens de 'directie infrastructuur' van Aquafin. 
  • andere Gooikse locaties onvoldoende of niet onderzocht werden
  • de communicatie met betrokkenen, buurtbewoners en raadsleden ontoereikend was

"Als we willen dat Gooik de parel van het Pajottenland blijft, moeten we ons tegen de installatie blijven verzetten"
Isabelle Pierreux (N-VA)

De Gooikse gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de bouw van een waterzuiveringsinstallatie mogelijk moet maken, goed.
De oppositie stemde tegen, de CD&V-meerderheid keurde het goed. Maar Isabelle Pierreux van CD&V-kartelpartner N-VA, onthield zich.
'Ik heb mij van bij het begin tegen de plannen voor een waterzuiveringsinstallatie in Letterbeek verzet', licht ze toe. 'Daarom heb ik mij bij de stemming onthouden. Ik blijf het een ongelukkige locatie vinden en ik vind ook dat er tijdens het onderzoek veel te weinig communicatie is geweest. Als we willen dat Gooik de parel van het Pajottenland blijft moeten we ons tegen de komst van de installatie blijven verzetten.'
Burgemeester Michel Doomst (CD&V) zegt dat de gemeente niet zomaar neen kon zeggen tegen de goedkeuring van het RUP. 'Aquafin bouwt, niet de gemeente. Wij kunnen een mening geven en proberen te sturen maar wij hebben niet het laatste woord.'
Hij wijst erop dat er al vier extra garanties werden toegevoegd: er komt een grotere bufferzone met streekeigen beplanting, de installatie moet bestemd zijn voor een overstromingsgevoelige zone, er mag geen geurhinder zijn en de installatie mag niet hoger dan twee meter zijn.
De gemeente zal ook opnieuw met de Vlaamse Milieumaatschappij de mogelijkheid bekijken om het water te zuiveren in Ninove, zodat er in Gooik geen installatie moet worden gebouwd. (tch)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is