GRONDWET - ARTIKEL 195

Op 22 maart 2012

Vrienden,

De “Vlaamse” Christen democraten, Liberalen en Socialisten keurden gisteren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wijziging goed van artikel 195 van de Grondwet.

Deze “Vlamingen” vertegenwoordigen niet eens de helft van het aantal Vlaamse
volksvertegenwoordigers in het federale parlement; door hun collaboratie met de
Franstaligen schaden zij onomkeerbaar en blijvend de belangen van Vlaanderen en
deze van de Vlamingen die hun verkozen hebben in het bijzonder. Deze wijziging is
noodzakelijke om andermaal bijkomende voorrechten voor de Franstalingen in de
Grondwet onomkeerbaar te verankeren; geen enkele Vlaams meerderheid zal deze
voorrechten nog kunnen terugschroeven zonder de instemming van de Franstalige
minderheid en er andermaal een prijs voor te betalen.

De Grondwet, die de organisatie van de federale staat regelt en de rechten en de plichten van de burgers omschrijft, wordt andermaal misbruikt (taalfaciliteiten reeds
grondwettelijk verankerd) om bijkomende voorrechten voor de Franstalige
minderheid in te schrijven.

Ook Michel DOOMST, Kamerlid en burgemeester van Gooik, ooit voorstander van een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zonder voorwaarden, heeft zijn “Vlaamse” stem misbruikt om de Francofonie in en rond Brussel ter wille te zijn. Teneinde uitvoerbaar te worden moet ook de Senaat deze wijziging goedkeuren.

Dit is een oproep tot alle Vlamingen om de Vlaamse senatoren onder druk te zetten en ze ervan te overtuigen deze grondwetswijziging niet goed te keuren.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is