Jason Broodcoorens

Bestuurslid

Na een lezing van Theo Francken in Eizeringen kreeg Jason als jonge enthousiasteling veel aandacht. Het was daar dat hij Jan Schets, de erevoorzitter van de Gooikse afdeling, leerde kennen.  Als Vlaamsgezinde realist twijfelde Jason geen seconde om in te gaan op Jans voorstel om toe te treden tot het N-VA bestuur in Gooik. Zijn sterkste motivatie was natuurlijk de ideologie, maar ook het jonge, moderne karakter van de partij.

Zijn interesses liggen zeer breed. Als tiener vond Jason het belangrijk dat jongeren meer voeling krijgen met politiek. Het beeld dat onze jeugd hierover heeft, is grotendeels vertekend en dat zou hij willen veranderen.
Daarnaast is Jason bijzonder trots op het Vlaamse, landelijke karakter van onze gemeente. Hij vindt dat dit ten allen tijde bewaard moet blijven. Het Vlaams Manifest dat N-VA Gooik hiervoor voorstelt, ondersteunt hij ten volle.
Bovendien meent hij dat wij erover moeten waken dat het gemeentebestuur zorgt voor een kordaat integratiebeleid. Het is verontrustend dat de burgemeester en zijn schepenen hierover het stilzwijgen bewaren, net nu de Gooikenaars in alle hoeken van onze gemeente opvangtehuizen zien openen.
Tenslotte is ook veiligheid één van zijn grote interesses. Tijdens zijn bezoek aan het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft hij gezien welk positief beleid deze uitvoert; een beleid dat we lokaal ten volle moeten ondersteunen, met onder andere uitgebreide Buurtinformatienetwerken (BIN’s).

Verantwoordelijke jongerenwerking van N-VA Gooik

Voorzitter Jong N-VA Gooik

Lid van de Afdelingsraad van Jong N-VA

Coördinator Jong N-VA regio Halle

Verantwoordelijke ledenwerking, N-VA Gooik

Vertegenwoordiger N-VA, Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Gooik

Lid van de Gooikse Jeugdraad

Kernlid van Jeugdhuis Guuk