Filip Langenus

Secretaris

Als zoon van een journalist uit een Vlaamse centrumstad werden passie voor politiek én liefde voor de moedertaal bij Filip met de paplepel meegegeven. Vandaar ook zijn motivatie en inspiratie om Gooik een warm dorp te houden door de Vlaamse eigenheid te bewaren. Inburgering van nieuwkomers, het belang een gemeenschappelijke taal te kennen is daarbij cruciaal: ’Nederlands spreken doet verschillen vergeten’.

Via de school, onthaal, opvang en verenigingen maken we daar werk van. Zo blijft Gooik een hechte gemeenschap, in volle verscheidenheid van zijn inwoners.

De inrichting en het uitzicht van onze dorpen bepalen sterk de leefbaarheid ervan. Zeker nu Gooik in theorie deel is van 'de Brusselse Metropool', zal de verstedelijkingsdruk flink toenemen. Een verstandige ruimtelijke ordening met visie is noodzakelijk.

De dorpskernen moeten aantrekkelijk en toegankelijk blijven om de lokale handel leefbaar te houden, uitsluitend gaan voor baanwinkels schaadt het Pajottenland. Ons rijke religieus-culturele erfgoed verdient daarbij een belangrijke plaats in zijn ogen.

Professioneel werkt hij bij een ICT afdeling van de Vlaamse overheid.