Ruimtelijke ordening en ruilverkaveling

Voor N-VA Gooik is de masterplanstudie voor centrum Gooik niet dat waar de Gooikse burger op zit te wachten. Buitenlandse consultants en architecten die geen enkele voeling hebben met onze streek kunnen onmogelijk bepalen hoe ons dorp er moet uitzien. Gooik moet haar landelijk karakter behouden.

De eerste stappen voor de ruilverkaveling zijn genomen, zonder dat een inschatting werd gedaan voor de gevolgen ervan: Gaat het uitzicht van Gooik echt veranderen in grote eentonige velden? (De gemiddelde perceelsgrootte zal meer dan verdubbelen.) Laten onze wegen grotere landbouwvoertuigen toe? Wat zal de kostprijs zijn voor de niet-landbouwers waarvan hun percelen in de omruiling vallen? In welke mate zullen de gemeentebelastingen moeten verhoogd worden om dit alles te kunnen betalen? Alle vragen blijven tot nu toe onbeantwoord.

N-VA geeft toe dat het uitzicht van ons landschap het resultaat is van eeuwenoude landbouwactiviteit in een glooiend reliëf, maar stelt ook vast dat dit uniek stukje land een collectief cultureel bezit is van alle inwoners.

Zolang niet aangetoond wordt dat de geplande ruilverkaveling ten goede zal komen aan ALLE Gooikenaars, wijst N-VA de plannen resoluut van de hand.

Nieuws over dit onderwerp

Neen tegen ruilverkaveling in Gooik

N-VA, Groen Pajottenland, Sp.a en Forza Azura slaan de handen in elkaar.  Daags na de verkiezingen wordt het openbaar onderzoek naar de ruilverkaveling in Gooik aangekondigd. Reeds van bij de start …