Mobiliteit

Een mobiliteitsbeleid met visie is in Gooik broodnodig. Zo werden in het verleden lukraak verkeersremmers neergepoot en was er geen uniformiteit in verband met de voorrangswegen. De snelheidsbeheersing dient voornamelijk preventief te gebeuren door middel van goed overwogen aanpassingen van de infrastructuur.

Het parkeerbeleid verdient een betere aanpak. Wagens staan nog vaak ongestructureerd langs de weg of zelfs op de voetpaden. Het slalommen tussen de geparkeerde wagens creëert gevaarlijke situaties. Bij de bouw van nieuwe appartementen of bij het verbouwen van een eengezinswoning naar een meergezinswoning moet een verplichting komen voor minstens één nieuwe autostaanplaats per woongelegenheid. 

We blijven investeren in een verkeersveilige schoolomgeving en kindvriendelijke openbare weg. Veilige routes kunnen worden uitgestippeld waarlangs kinderen zelfstandig van huis naar de school, de speeltuin, de bushalte, de sporthal, …. kunnen lopen of fietsen. Bij de heraanleg van een dorpscentrum is dit kans die we moeten aangrijpen, en die kadert in een beleid met visie.

N-VA Gooik pleit eveneens voor het opwaarderen van voetwegen naar de scholen en het aanleggen van extra fiets- en voetpaden.

Nieuws over dit onderwerp