Jeugd

Als jonge partij wensen wij de nodige aandacht en ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en ontplooiing van de Gooikse kleine en grote kinderen.

Zo staan wij achter een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen met betrekking tot het organiseren van fuiven of inrichten van speelstraten. Doch zonder uit het oog te verliezen dat overleg met de jeugdraad en de politie nodig zijn om de overlast voor omwonenden te beperken. N-VA Gooik is er dan ook voorstander van om een fuifzaal buiten het centrum in te richten.

Om de veiligheid van onze jeugd te waarborgen pleiten wij voor een regelmatige screening van alle jeugdlokalen op brandveiligheid en veilige infrastructuur. Bovendien moeten de bestaande openbare speelruimten worden aangepast aan verschillende leeftijden, waarbij een bijzondere aandacht moet worden besteed aan de veiligheid van de spelen (schommels, klimrekken, glijbanen,…), ook voor de jongste gebruikers.

Tot slot willen wij benadrukken dat de goede werking van de jeugdbewegingen en initiatieven niet kan plaatsvinden zonder een structurele, logistieke en financiële ondersteuning vanuit de gemeente. De N-VA zal erop toezien dat de beschikbare middelen evenwichtig verdeeld worden over alle jeugdbewegingen en -verenigingen.

 

Nieuws over dit onderwerp

Felle start van Jong N-VA Gooik

De jeugd roert zich in Gooik: een groep jonge en energieke Gooikenaars heeft een Jong N-VA-afdeling opgericht. De kersverse voorzitter Jason Broodcoorens (links op de foto) verduidelijkt: “Jongeren en …