Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 november 2013

Op de laatste gemeenteraad van 29 oktober heeft de Gooikse burgemeester Michel Doomst aan de oppositie gevraagd om input te geven voor het opstellen van de beleidsdoelstellingen in de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Vanaf 1 januari 2014 wordt deze nieuwe BBC namelijk voor alle Vlaamse …

Op 26 september 2013

Er is heel wat commotie ontstaan door het afbreken van de historische Gooikse kasteelmuur. Om dit uit te klaren heeft  de Gooikse N-VA fractie de nodige contacten met de dienst Erfgoed gelegd. N-VA voorzitter Hemelinckx: ”Het is onvoorstelbaar wat ik daar te horen kreeg. De burgemeester is blijkbaar …

Op 25 september 2013

De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varraomijt bedreigt de bijen …

Op 19 september 2013

De debatavond die N-VA Gooik dinsdagavond organiseerde over de geplande ruilverkaveling kan niet anders dan een groot succes genoemd worden. De post lukte het niet de uitnodiging voor dit debat tijdig te verdelen, maar de organisatie slaagde er met eigen inspanning toch in om meer dan honderd …