Samenstelling Gecoro niet wettelijk: N-VA laat stemming van agenda halen

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en ruilverkaveling

Op de gemeenteraad van 17 december stond de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening op de agenda. N-VA Gooik merkte echter op dat de samenstellings-procedure niet wettig was en liet de stemming van de agenda halen.

De Gecoro verleent adviezen aan de gemeente over vergunningsaanvragen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. “Jaarlijks verdwijnen er 12 voetbalvelden aan open ruimte in Gooik”, vertelt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens (N-VA). “Daarom hechten wij veel belang aan een goed werkende Gecoro en hebben we er het afgelopen jaar herhaaldelijk op aangedrongen bij CD&V om te starten met de oprichtingsprocedure. Deze commissie moet namelijk in het begin van de bestuursperiode samengesteld worden. We zijn ondertussen al 12 maanden verder.”

Deze adviesraad bestaat uit politieke vertegenwoordigers, deskundigen en vertegenwoordigers van de sociale geledingen. Vooral bij de stemming van de deskundigen stelt N-VA zich vragen, vertelt Jason: “Het schepencollege heeft blijkbaar zelf bepaald welke kandidaten naar voren worden geschoven als voorzitter, ondervoorzitter of plaatsvervangend lid. Daarnaast kunnen wij als gemeenteraad in openbare zitting onmogelijk nagaan of de kandidaten wel degelijk geschikt zijn, zonder hun achtergrond te kennen. Dit is niet enkel een aanfluiting van de gemeenteraad, maar ook onwettig volgens het Decreet Lokaal Bestuur.” De N-VA wijst er ook op dat één van de kandidaat-deskundigen werkzaam is bij de gemeente Gooik, wat een schijn van partijdigheid kan wekken.

CD&V erkende haar fout en haalde op voorstel van de N-VA het punt van de agenda. In november dit jaar vernietigde de gouverneur nog de samenstelling van de Gecoro van Liedekerke om dezelfde redenen. De gouverneur was daarnaast van oordeel dat het niet slim is om gemeenteambtenaren te laten zetelen in de Gecoro. Ook toen was het de N-VA die de kat de bel aan bond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is