Parket onderzoekt fraude op Gooiks gemeentehuis

Op 5 januari 2018, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting

Naar aanleiding van een onderzoek door de onafhankelijke overheidsinstelling Audit Vlaanderen, onderzoekt het parket of er misdrijven zijn gepleegd op het Gooikse gemeentehuis. De feiten hebben betrekking op elementen vermeld in een audit over openbare aanbestedingen die in heel Vlaanderen werd gevoerd. Naar aanleiding van de opmerkingen over Gooik daarin, zijn heel wat gesloten gemeenteraadszittingen gehouden waarbij burgemeester Michel Doomst -als betrokkene in het dossier- zelf een intern onderzoek voerde.

“Uiteraard heeft de burgemeester geen onderzoek gevoerd naar de verantwoordelijkheid van zichzelf en zijn schepenen.” klaagt N-VA Gooik aan. “Nochtans worden alle openbare aanbestedingen finaal beslist door het College van Burgemeester en Schepenen. Wanneer men rechter en partij is kan men moeilijk een objectief onderzoek voeren. Wij zullen de gouverneur vragen dit fraudedossier te onderzoeken en een neutraal onderzoek op te starten. Wij stellen de laatste jaren regelmatig vast dat er een grote normvervaging is geslopen in de manier waarop de gemeente Gooik wordt bestuurd. Doordat te lang dezelfde mensen aan het beleid zijn, krijgt de oude politieke cultuur van belangenvermenging en vriendjespolitiek te veel kansen. Gooik verdient beter, wij opteren voor een eerlijk en kwaliteitsvol beleid.” besluit N-VA-gemeenteraadslid Steve Dehandschutter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is