Jong N-VA stelt alternatieven voor alcoholverbod voor

Op 9 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Jeugd, Veiligheid

De Gooikse Gezondheidsraad adviseerde onlangs het gemeentebestuur om sterke drank te verbieden op fuiven, behalve voor feestjes waar enkel volwassenen worden toegelaten. De Jeugdraad is tegen een mogelijk verbod en Jong N-VA Gooik volgt deze mening.

De laatste jaren is het aantal jongeren dat afgevoerd wordt met een alcoholintoxicatie sterk toegenomen. Beleidsmakers en adviesraden willen hierdoor dwingende maatregelen opleggen aan de organisatoren van fuiven. Volgens Jong N-VA worden fuiven echter onterecht geviseerd.
"Een nieuwe trend in het uitgaansleven is de pré-drink, waar jongeren zich indrinken alvorens naar een fuif of feestgelegenheid af te zakken", verklaart voorzitter Jason Broodcoorens. "In nachtwinkels bijvoorbeeld is het kinderspel om sterkedrank te kopen, omdat uitbaters geen leeftijdscontrole houden aan de kassa."

Een andere grote oorzaak is de "doorgeeftruc". Volwassenen kopen cocktails aan de kassa om deze vervolgens door te geven aan minderjarigen. Door die strategie valt de verantwoordelijkheid hiervoor op de volwassene die de drank aankoopt en niet op de organisator. Toch blijft de organisatie verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik.

Organisatoren van fuiven hebben mogelijkheden om zich tegen deze twee fenomenen te wapenen:

  • Rugzakken- en handtassencontrole aan de ingang, waar meegenomen drank onderschept kan worden
  • Het handhaven van een alcoholvrije perimeter rond de fuifzaal, zodat er enkel in de zaal, gecontroleerd, alcohol kan genuttigd worden
  • Het systeem van leeftijdsbandjes beter gebruiken en jongeren die zichtbaar dronken zijn een -16 bandje geven, zodat zij geen alcohol meer kunnen nuttigen en kunnen ontnuchteren
  • Bezoekers die al zichtbaar dronken aankomen aan de fuifzaal weigeren, zodat de organisatoren niet onterecht aansprakelijk gesteld kunnen worden
  • Het alcoholreglement controleren in de zaal en minderjarigen hun cocktail of drank ontnemen

De kern van een sterk alcoholbeleid ligt bij het securityteam en de fuifmedewerkers. Nu al is het voor de meeste fuiven verplicht om vier stewards en een fuifcoach in te zetten, die moeten toezien op het feest- en fuifreglement. Omdat dit vaak leden van de organiserende vereniging zijn en ook een shift achter de kassa of bar staan, kunnen zij niet altijd genoeg controleren. Daarom pleit Jong N-VA voor een aanpassing van het beleid, dat stelt dat stewards op fuiven volledig gefocust moeten zijn op deze functie en daarnaast geen andere taken mogen uitvoeren tijdens het feestje.

Ook het aanstellen van extra security moet volgens Jong N-VA gestimuleerd worden. Zo mogen mensen met een link met de vereniging op vrijwillige basis securitytaken uitvoeren. Dit kunnen ouders, broers of zussen of vrienden van verenigingsleden zijn.

Een volledig verbod op sterke drank zou een fout signaal zijn, waardoor het fenomeen van pré-drinken enkel zal toenemen en tegelijk volwassenen straft voor het gedrag van minderjarigen. Volgens Jong N-VA moet er eerst op toegezien worden dat de bestaande regels worden nageleefd, vooraleer een dwingend verbod op te leggen.
Om de regels nauwkeurig uit te leggen kan beroep gedaan worden op jeugdwerkers of de politie. Hiervoor zou een verplicht veiligheidsoverleg gehouden moeten worden tussen de organisator en de politie- en gemeentediensten. Dit gebeurt momenteel enkel voor erg grote fuiven  (+800 bezoekers) of risico-evenementen, maar zou bij elke fuif een vereiste moeten zijn.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is