Is het Gooikse schepencollege corrupt?

Op 27 februari 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting

Deze vraag komt spontaan in ons op bij het lezen van het verslag van Audit Vlaanderen, het controle-organisme voor de Vlaamse overheden. Zij hebben het proces van aanbesteding en aankopen binnen de gemeente Gooik grondig onderzocht en de conclusie is vernietigend.

 
Het rapport zegt letterlijk:
“De organisatie is zich onvoldoende bewust van het mogelijke frauderisico”
“Er is een reëel risico op ongeauthoriseerde betalingen”
 
“De gemeente beschikt beperkt over expertise over regelgeving"
“Er zijn te weinig afspraken over deontologie”
“Het risico op frauduleuze transacties wordt te weinig afgedekt”
“Uit het testwerk blijkt dat, voor bijna de helft van de betreffende leveranciers, geen overheidsopdracht werd uitgevoerd, ondanks de wettelijke verplichting”

 

Het resultaat na 25 jaar absolute meerderheid is duidelijk: er werd een organisatie op poten gezet die fraude en omzeiling van de wetgeving in de hand werkt. Er is een manier van werken geïnstalleerd die toelaat dat de beslissingnemers zomaar hun zin doen, zonder enige controle op de wettelijkheid ervan.

Bij het lezen van deze conclusies, zijn wij niet verbaasd dat er al meerdere malen geld is gestolen op het gemeentehuis. De gelegenheid maakt de dief. En gelegenheid wordt er voldoende gegeven!

Het zijn dergelijke praktijken die de geloofwaardigheid van de politiek helemaal onderuit halen. Wij willen ons hier met N-VA helemaal tegen verzetten en zullen er op toezien dat deze wanpraktijken in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

 

 

 

 

  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is