Gooikse N-VA wil geen politieke inmenging in deontologische commissie voor de gemeenteraad

Op 5 januari 2017, over deze onderwerpen: 5. Goed bestuur en financiën, Goed bestuur

Op de laatste Gooikse gemeenteraad van 2016 werd er een punt voorgelegd voor de oprichting van een deontologische commissie zoals reeds gebeurde in de meeste Vlaamse gemeentes.

Deze commissie kan ingezet worden als een raadslid van de OCMW-raad of gemeenteraad gesanctioneerd dient te worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als dit raadslid zijn of haar mandaat misbruikt voor persoonlijk gewin; een ander voorbeeld is het lekken van vertrouwelijke informatie. In die gevallen kan de commissie tussenkomen om dit aan te pakken en op te lossen.

N-VA vond het evenwel niet kunnen dat deze commissie samengesteld zou worden door alle leden van de gemeenteraad en OCMW-raad.

N-VA fractieleider Hemelinckx “Wij juichen het toe dat deze commissie er komt, weliswaar rijkelijk laat. Maar ze mag geen afspiegeling zijn van de raden waarover ze moet oordelen. Want zo ontstaat het risico op meerderheid-tegen-minderheid stemmingen, in plaats van een objectieve beoordeling van deontologie door bijvoorbeeld een paritaire samenstelling. Met dit voorstel kan de meerderheid de eigen fractie beschermen, ook al zou er over gevoelige zaken moeten beslist worden zoals bv. de persoonlijke inmenging bij bouwdossiers van raadsleden. Wij hebben daarom een eigen voorstel ingediend waarbij de commissie gelijkmatig samen gesteld wordt over alle fracties heen, zodat de partijkaart van de gesanctioneerde niet van tel kan zijn.”

Uiteindelijk werd het voorstel van N-VA niet aanvaard en stemden opvallend genoeg Vlaams Belang en Open VLD in gesloten rangorde mee met CD&V.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is