Reactie N-VA Gooik op bericht over ruilverkaveling van burgemeester Doomst

Op 5 oktober 2012

N-VA Gooik reageert, bij monde van voorzitter en lijsttrekker  Kristoff Hemelinckx,  op  alle commotie die rond het dossier van de ruilverkaveling veroorzaakt wordt:

In het programma van N-VA Gooik staat duidelijk: “Zolang niet kan worden aangetoond dat de geplande ruilverkaveling ALLE Gooikenaars ten goede zal komen, wijst N-VA de plannen resoluut van de hand”.

Op de site van de VLM wordt letterlijk gezegd: “De eerste doelstelling van de ruilverkaveling in Gooik is het verhogen van de landbouwrendabiliteit door de agrarische structuur te verbeteren.”

Deze info en de  recente communicatie van het bestuur sterkt ons nog meer in de overtuiging dat het standpunt van N-VA de enige juiste wijze van handelen is.

Los van het feit of er nu boerengolf of boerenbedrog gespeeld wordt, voor N-VA is er niet open en transparant gecommuniceerd in dit dossier.

We vinden dat  hierdoor niet enkel het project omstreden wordt maar ook de manier waarop het bestuur communiceert.

Het is moeilijk voor de Gooikenaar nog uit te filteren wat nu de waarheid is.

Zeker indien de indruk gewekt wordt dat een politiek standpunt door middel van een gemeentelijk blaadje verspreid wordt.

N-VA Gooik zal geen klacht neerleggen bij de Comissie voor verkiezingsuitgaven, maar berust in het oordeel dat de burger hierover zal vellen op 14 oktober.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is