Persbericht: Redding boswachtershuis en scouts Oetingen gaan hand in hand‏

Op 17 februari 2014

Voorzitter Hemelinckx reageert op de laatste berichtgeving: “Het is leuk te merken dat schepen Simon De Boeck onze ideeën genegen is om de scouts een betere huisvesting te geven en dat de opportuniteit die het boswachtershuis biedt hiervoor moet aangegrepen worden. Nu blijkt
duidelijk dat de Scouts de afstand van het boswachtershuis tot het centrum van
Oetingen niet als een probleem zien.”

De lokale N-VA fractie had reeds in december het agentschap Natuur en Bos uitgenodigd om rond tafel te zitten met het actiecomité en de Oetingse scouts om het conflict om te buigen in een win-win –situatie voor beide partijen.

Maar ook het Gooikse bestuur heeft, na de eerder door de burgemeester afgeleverde sloopvergunning, het nut ingezien om de betrokken partijen rond tafel te krijgen.

De Oetingse Scouts tonen volgens Kristoff Hemelinckx wel degelijk veel interesse om voor een aantal van hun leden de activiteiten in de Bergstraat te laten doorgaan, dit werd nadien in een
krantenartikel bevestigd door de betrokken schepen. Het ziet ernaar uit dat de
gemeenschappelijke belangen uit deze beide lokale problemen ook een gemeenschappelijke oplossing kunnen krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is