N-VA Gooik gaat naar de verkiezingen op eigen kracht !

Op 22 januari 2012

Het bestuur van N-VA Gooik heeft beslist om op 14 oktober 2012 alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. De gedrevenheid van het bestuur, de grote aangroei van het ledenaantal en de verscheidenheid aan activiteiten tonen aan dat N-VA Gooik stevig in haar schoenen staat. Het is logisch dat we dan onze verantwoordelijkheid opnemen en op eigen benen gaan staan. Door alleen op te komen geven we duidelijkheid aan de kiezer.

In Gooik is er dringend nood aan een nieuwe frisse wind, dit om constructief samen het toekomstige werk aan te pakken ! Gooik is enkel gebaat bij een constructieve samenwerking tussen de lokale partijen maar heeft evenzeer nood aan een kritisch oog en een scherpe geest.

N-VA is een geloofwaardig alternatief en zal de kiezer in 2012 duidelijk uitleggen hoe wij deze gemeente mee willen besturen.

 

Kristoff Hemelinckx, voorzitter afdeling N-VA Gooik:

 

"We leggen de klemtoon op de landelijkheid, woonbeleid, onderwijs en integratie. Verschillende mensen binnen onze equipes zijn aan het nadenken hoe we voor deze belangrijke onderwerpen mee richting zullen bepalen. Het spreekt voor zich dat met Brussel als naaste buur, alles nauwkeurig met een Vlaamse bril zal worden bekeken en onderzocht.

Wij zijn mensen van ons woord.! Deze beslissing maakt van CD&V en de N-VA uiteraard concurrenten in 2012, maar geen vijanden. N-VA Gooik zal tot dan het huidig kartel honoreren en loyaal de gemaakte afspraken met CD&V uitvoeren."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is