Inspraakmogelijkheid voor nieuw beleid veel te laattijdig

Op 7 november 2013

Op de laatste gemeenteraad van 29 oktober heeft de Gooikse burgemeester Michel Doomst aan de oppositie gevraagd om input te geven voor het opstellen van de beleidsdoelstellingen in de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Vanaf 1 januari 2014 wordt deze nieuwe BBC namelijk voor alle Vlaamse gemeenten verplicht.

“Wij zullen de burgemeester tijdig het nodige bezorgen, maar we vroegen al 5 maanden naar de stand van zaken in deze BBC. Dit gebeurde onder meer tijdens verscheidene voorbije gemeenteraden. Maar het Gooikse bestuur heeft zelfs tijdens die gemeenteraden systematisch geweigerd ons hierop te antwoorden.”, zegt N-VA – gemeenteraadslid Steve Dehandschutter.
“Nu we signalen krijgen dat de cijfers in een beslissende fase zitten en dat de doelstellingen beslist zijn, geeft de burgemeester ons de indruk dat we iets kunnen inbrengen. Dit is een sterk staaltje hypocrisie.“

Het Vlaamse decreet verplicht het gemeentebestuur om de burger op een ruime manier te laten deelnemen aan het opstellen van deze beleidsdoelstellingen. N-VA Gooik betwist dat dit momenteel op een correcte manier gebeurt.

“Het Gooikse bestuur heeft zelf beslist, zonder deburger of wie dan ook te raadplegen. Alle pogingen die nu gebeuren zijn te laat en zullen ‘de facto’ zonder gevolg blijven. Dit zijn enkel pogingen om de paraplu open te trekken en zich wettelijk in te dekken.”, gaat Steve Dehandschutter verder.

N-VA Gooik zal aan Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois vragen of deze late pogingen nog echt kunnen erkend worden als burgerparticipatie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is