Hommeles op Gooikse gemeenteraad !

Op 26 juni 2013

De Gooikse gemeenteraad verliep dinsdagavond in de grootste verwarring.

Er waren verscheidene afwezigen zodat de meerderheid van CD&V zeer krap was. Zelfs 1e schepen De Boeck, die pas enkele uren eerder vader geworden was, werd met spoed van het kraambed weggehaald.

Wim Struelensen Kristoff Hemelinckx, beiden N-VA, stelden een amendement voor over de afsprakennota met de adviesraden. Volgens hen kan het initiële voorstel van de burgemeester de neutraliteit van deze raden niet verzekeren.

Ondanks deze bijdrage van de oppositie werd de discussie door de burgemeester bruusk en zonder veel kans op repliek beëindigd.  

Nog moeilijker werd het voor burgemeester Doomst toen N-VA gemeenteraadslid Steve Dehandschutter vroeg om de raad van bestuur van het AGB te ontbinden omdat die niet wettig  samengesteld werd.

Om hier een oplossing voor te bieden stelde N-VA eveneens een amendement voor op de statuten van het AGB. Deze oplossing werd met veel drama door de burgemeester en CD&V fractieleider Krikilion weggelachen.

Oppositie en verscheidene raadsleden van de meerderheid bleken nadien niet akkoord te gaan met deze gang van zaken. Uiteindelijk wist de burgemeester de raadsleden van CD&V zo ver te krijgen het eigen bekritiseerde voorstel toch goed te keuren.

N-VA fractieleider Kristoff Hemelinckx reageert: “Het gemeentedecreet is voor N-VA geen vodje papier waar geen rekening mee gehouden moet worden. Ik sta dan ook versteld dat burgemeester Doomst onze hulp niet aanvaardt om het Gooikse bestuur binnen de krijtlijnen van het gemeentedecreet te laten werken.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is