Gooikse burgemeester verwerpt eigen huishoudelijk reglement.

Op 3 februari 2015

De eerste gemeenteraad van het jaar in Gooik maakt grote kans om de kortste ooit in de geschiedenis te zijn. Er stonden slechts 3 punten op de agenda. Na 8 minuten had burgemeester Doomst alles reeds afgehandeld.

Maar toen ontstond er grote commotie rond een extra punt dat de N-VA-fractie voorstelde! Deze wenste een huishoudelijk reglement in te voeren voor de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Steve Dehandschutter verduidelijkt:” Een huishoudelijk reglement moet verplicht na de verkiezingen voorgelegd worden. Het geeft weer hoe iedereen tewerk moet gaan in de gemeenteraad zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan of er geen onwettige zaken kunnen gebeuren. Het schepencollege heeft al 2 jaar nagelaten zulk reglement in te voeren, met alle gevolgen vandien. Daarom hebben we zelf een reglement voorgesteld op basis van wat de Vereniging voor Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) voorschrijft.”

Ondanks het feit dat de Gooikse burgemeester zelf deel uitmaakt van de raad van bestuur van de V.V.S.G. vroeg hij om dit voorstel niet te laten stemmen en naar de gemeenteraad van februari te verhuizen om zelf een alternatief huishoudelijk reglement te kunnen invoeren. Uiteindelijk werd het N-VA voorstel weggestemd door de meerderheid in samenwerking met de blauwe fracties. 

“De beste oplossing voor de burger is toch wel zeker als meerderheid en oppositie constructief kunnen samenwerken. Maar dat is tot mijn grote spijt in Gooik niet mogelijk, zeker nu we merken dat de meerderheid, samen met Open VLD, geen enkel voorstel vanuit de oppositie aanvaardt” reageert N-VA - fractieleider Kristoff Hemelinckx ontgoocheld.

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd, de tegenstellingen in de Gooikse politiek worden steeds duidelijker!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is