Geen alternatief voor waterzuiveringsstation.

Op 25 mei 2011

 

Gooikse kartelpartners CD&V en N-VA zijn het oneens

De inplanting van een waterzuiveringsstation blijft in Gooik voor beroering zorgen. Zelfs kartelpartners CD&V en N-VA zijn het oneens met elkaar. Volgens burgemeester Doomst is er gewoon geen alternatief. Dat ziet Isabelle Pierreux (N-VA) anders.          Luc Schoonjans

De Letterbeek blijft de minst slechte oplossing

Burgemeester Michel Doomst (CD&V)

Gooik

Actiecomités verwelkomden vorige vrijdag met applaus de weigering van de Bestendige Deputatie om de plannen voor een waterzuiveringsstation aan de Letterbeek goed te keuren. Toch ziet het er niet naar uit dat het gemeentebestuur een andere oplossing zal zoeken. Volgens burgemeester Michel Doomst is er geen alternatief. 'Officieel weten we eigenlijk nog altijd niets', benadrukt hij. 'We hebben het besluit nog niet ontvangen, maar we hebben het nieuws wel al horen waaien.'

'Bij de indiening van de plannen voor het rioolwaterzuiveringsstation aan de Letterbeek, hebben we gevraagd om de mogelijkheid Ninove nog eens te bekijken', zegt Doomst. 'Dat houdt in dat alle watervracht direct naar Ninove wordt afgevoerd zonder een tussenstation in Gooik. Bij de Vlaamse Milieu Maatschappij herhaalden ze hun bezwaren van jaren geleden. Hoe verder het vervuilde water moet worden afgevoerd, hoe slechter de kwaliteit van de zuivering.'
Het aanstippen van die mogelijkheid is volgens de burgemeester de reden waarom de plannen niet zijn goedgekeurd. 'Als we dit weglaten, zullen de bezwaren vanzelf wegvallen.'

Letterbeek ontzien

Dat zullen ze in Gooik niet graag horen, want nogal wat mensen en actiegroepen lieten al weten tevreden te zijn met de afwijzing 'want die komt elke natuurliefhebber ten goede'.

Ook Isabelle Pierreux is blij. Zij vertegenwoordigt in de gemeenteraad de N-VA en laat dat nu juist de kartelpartner zijn van CD&V, de partij van de burgemeester en de meerderheid. 'Ik heb me tijdens de stemming in februari onthouden', zegt Pierreux, 'omdat ik het oneens ben met de plannen. Omdat we een kartel vormen met CD&V was dat het duidelijkste signaal dat we konden geven.'

Toch is ze er zich van bewust dat er een waterzuiveringsstation moet komen. 'Daarbij moeten we de Letterbeek ontzien. Dat is het enige stukje open kouter dat we nog hebben.'

Burgemeester Doomst: 'Laat één ding duidelijk zijn. Ik ben niet de verdediger van de Letterbeek die iedereen in me ziet. Integendeel. Ik zou ook liever geen waterzuiveringsstation zien in Gooik, maar als gemeentebestuur hebben we een waterzuiveringsplicht en zijn we gebonden aan procedures en voorbereiding. Wat als VMM en Aquafin na zo veel jaren werk en studies straks zeggen dat de gemeente het station zelf moet bouwen? Dan komen we uit op dezelfde procedures met dezelfde bezwaren. Bovendien is het door sommigen aangehaalde alternatief Terhagen niet haalbaar Zo weigert VMM de extra kostprijs van 1 miljoen euro te betalen en verzet Leefmilieu zich tegen de extra collector omdat het station in het geval van Terhagen één kilometer verderop komt te liggen.'

Alternatief

Volgens Isabelle Pierreux is er wel een alternatief. 'Nee, niet Terhagen. Wij denken aan een andere oplossing. Welke, dat weiger ik voorlopig te zeggen.' Voorts verwijt ze kartelpartner CD&V een gebrek aan overleg.

'Dat is onwaar,' zegt burgemeester Doomst daarover. 'Wij hebben met alle partijen overlegd. Er zijn verschillende inspraakvergaderingen geweest, maar het blijft een moeilijke zaak en volgens mij is en blijft de Letterbeek de minst slechte oplossing. Ik kan alleen maar beloven dat we de hinder voor de omwonenden zullen beperken tot een absoluut minimum.'

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is