GALMAARDEN / GOOIK / PEPINGEN - N-VA Pajottenland trekt zelfstandig naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op 1 juli 2012

N-VA-Afdelingen Galmaarden, Gooik en Pepingen maken lijsttrekkers bekend. De N-VA staat meer dan ooit voor de kracht van verandering in het roomsgekleurd Pajottenland. De eerste keer met een volledig eigen lijst naar de kiezer trekken, is een grote uitdaging voor zowel Galmaarden, Gooik,als Pepingen. In Gooik krijgt het kartel met de christendemocraten geen vervolg, terwijl pas vorig jaar in Galmaarden, Herne en Pepingen lokale afdelingen zijn opgericht. Het kartel N-VA en Lennik Kwadraat heeft de ambitie om de grootste partij van Lennik te worden met Geert De Cuyper als lijsttrekker. Terwijl het bestuur in Herne nog volop aan het programma en de lijstvorming werkt, stellen zowel Galmaarden, Gooik als Pepingen hun lijsttrekkers graag even voor:

Jean-Paul Souffriau (49 jaar) is lijsttrekker in Galmaarden en naast algemeen tandarts is Jean-Paul al jaren zeer begaan met het culturele en sociale leven. Als voorzitter van de Vlaamse werkgroep voor gezonde tanden, lid van raad van bestuur Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie en lid raad van bestuur Logo Zenneland is hij al jaren werkzaam rond preventief gezondheidsbeleid op Vlaams en regionaal niveau. Voor de gemeente Galmaarden wil hij zich vooral inzetten voor een rechtvaardig sociaal en transparante politiek. N-VA Galmaarden wil een traject realiseren in overleg met de bevolking waarbij openheid van bestuur en het algemeen belang centraal staan en niet langer persoonlijke en partijpolitieke belangen.
In Gooik trekt Kristoff Hemelinckx de lijst. Kristoff is 38 jaar en papa van Daan en Marlies. Hij is als gevangenisdirecteur en ingenieur verantwoordelijk voor de begeleiding van infrastructuurwerken en veiligheidsaspecten in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Dat het politiek beestje al langer zit te brullen, blijkt uit zijn eerdere passage bij de Volksunie-jongeren Halle-Vilvoorde en zijn kandidaatstelling op de provinciale lijst voor de VU. Vroeger als bezige bij in verschillende Gooikse verenigingen en organisaties, was hij al druk begaan met het wel en wee van de gemeente en haar verenigingen. Vandaag als lokale N-VA voorzitter wenst hij deze lijn door te trekken en zijn groep gedreven mensen mee op sleeptouw te nemen als het enige constructieve alternatief voor Gooik.
Lijsttrekker voor Pepingen is de 39-jarige Peter Lacres, fiere papa van Kate en dierenvriend. Werkt als pr- en marketing consultant in zowel de publieke als private sector, KMO’s en multinationals. Is ervan overtuigd dat een efficiënt bestuur, open communicatie en de kracht van verandering hand in hand gaan. Als nieuweling in de politiek wenst Peter met verfrissende ideeën en volledig transparant aan politiek te doen. Met beide voeten op de grond, maar enthousiast, authentiek, sociaal voelend en betrokken. Peter wil meewerken aan leefbare dorpskernen, betaalbare woningen voor jongeren en voldoende huisvesting voor senioren. Daarnaast zet N-VA Pepingen zich voor 100% in voor het behoud van het landelijke en het Vlaamse karakter van het Pajottenland op zijn mooist.
De volledige kandidatenlijst wordt over enkele weken ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Ter gelegenheid van de eerste Pajotse N-VA 11-juli viering zullen de lijstduwers bekend worden gemaakt.
Deze 11-juli viering vindt plaats op zondag 8 juli in Zaal De Karre, Ring 1 te Bogaarden. Het voltallige bestuur van de verschillende N-VA afdelingen (Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) nodigen alle sympathisanten uit de regio uit vanaf 14 tot 22 uur. Op het menu staan Vlaamse klassiekers en als familiepartij bij uitstek mag kinderanimatie niet ontbreken.
 
(voor foto : klik onderstaande 'editiepajot-link')

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is