Buurtbewoners niet te spreken over paardenfokkerij

Op 20 december 2010

Naar aanleiding van de lopende procedure tot bouwaanvraag van een paardenfokkerij in de Zijpstraat in Gooik, werd ondertussen al in samenspraak met de buurtbewoners een hoorzitting georganiseerd. Om op deze manier de omwonenden van bij het begin bij de procedure te betrekken. Het betreft hier een inplanting van een loods met 6 boxen en bindstallen, gecombineerd met een conciërgewoning, met daarin de mogelijkheid tot het uitbaten van een bed en breakfast. “ Wij zijn in principe zeker niet tegen een paardenfokkerij, laat dit zeer duidelijk zijn “, zegt buurtbewoner Freddy Van Driessche. “ Maar wij vragen ons af, waarom moet dit in één van de mooiste stukjes natuur van Gooik? Volgens het Gewestplan is het zelfs niet mogelijk, om daar ook maar een gebouw te plaatsen. En dan spreken wij nog niet van de overlast dat dit gaat meebrengen voor de buurtbewoners”, aldus Freddy. “ Daar hebben wij schrik van, want volgens de bouwaanvraag gaat het niet alleen over een fokkerij maar ook over heel wat andere zaken, zoals hoevetoerisme en het geven van snoeicursussen, mencursussen en nog veel meer”, verduidelijkt buurtbewoonster Dora Rampelberg.

Volgens Marcel Vossen, die de plannen indiende gaat het allemaal niet zo een vaart lopen. “ Wij hebben gewoon een bouwaanvraag ingediend voor een landbouwbedrijf als ieder ander landbouwbedrijf, maar wij gaan ons specifiek bezig houden met het fokken van trekpaarden”, weet Marcel Vossen ons te vertellen. “ Waarom wij kiezen voor deze locatie is heel simpel. Een paardenfokkerij kan men moeilijk opstartten in het centrum van een gemeente”, aldus nog Marcel Vossen.

De gemeente Gooik heeft het dossier ondertussen ook al van heel nabij bekeken. “ Wij zijn in de eerste plaats niet tegen een paardenfokkerij in onze gemeente, maar vandaag al een standpunt innemen als gemeente is niet mogelijk”, aldus burgemeester Michel Doomst(CD&V) “ Wij gaan eerst nagaan hoeveel bezwaarschriften er nog binnenkomen en dan pas zal de gemeente kunnen overgaan tot een positief of negatief advies. Zo bekijken wij elk dossier dat op onze gemeentelijke diensten worden behandeld“, sprak burgemeester Michel Doomst

Toch zijn de buurtbewoners er niet gerust in en ze kwamen dan ook samen om een bezwaarschrift op te stellen. “ Met verschillende mensen zitten wij vandaag rond de tafel en gaan we een zo correct mogelijk bezwaarschrift opstellen. Want vandaag is het een paardenfokkerij, maar waar gaat dit eindigen”, vertelde Freddy Van Driessche. “ Dit bezwaarschrift moet dan voor 30 december afgegeven worden op het gemeentehuis van Gooik. Wie het bezwaarschrift nog mee wilt ondertekenen dat kan, gewoon afspreken met Isabelle Pierreux op het nummer 0475/79.93.93.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is