Nieuws

Op 22 april 2017

Eind maart trad de Gemeentelijke Vreemdelingtaks van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in voege. Gemeentebesturen kunnen de taks invoeren om de administratieve meerkost van een afgeleverde verblijfsvergunning financieel te compenseren. N-VA is tevreden dat het voorstel van Francken is omgezet in …

Op 27 februari 2017, over deze onderwerpen: Financiën & Begroting

Deze vraag komt spontaan in ons op bij het lezen van het verslag van Audit Vlaanderen, het controle-organisme voor de Vlaamse overheden. Zij hebben het proces van aanbesteding en aankopen binnen de gemeente Gooik grondig onderzocht en de conclusie is vernietigend.   Het rapport zegt letterlijk: …

Op 5 januari 2017, over deze onderwerpen: 5. Goed bestuur en financiën, Goed bestuur

Op de laatste Gooikse gemeenteraad van 2016 werd er een punt voorgelegd voor de oprichting van een deontologische commissie zoals reeds gebeurde in de meeste Vlaamse gemeentes. Deze commissie kan ingezet worden als een raadslid van de OCMW-raad of gemeenteraad gesanctioneerd dient te worden. Dat kan …